Mục tiêu chiến lược giao đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2023

Mục tiêu chiến lược hệ thống Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030) hướng đến việc xây dựng một môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, đáp ứng đầy đủ và linh hoạt với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Cụ thể, chiến lược này bao gồm:

1. Nâng cao Chất lượng đào tạo: Tập trung vào việc tích hợp công nghệ thông tin (CNTT) vào quá trình giảng dạy và học tập để cung cấp trải nghiệm học tập tốt nhất cho sinh viên. Phát triển các ứng dụng quản lý số, quản lý thông minh và nền tảng giáo dục trực tuyến để hỗ trợ việc học linh hoạt và tiện lợi.

2. Nghiên cứu và Phát triển công nghệ: Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, big data, và thực tế ảo. Tạo điều kiện hạ tầng CNTT cho sinh viên và giảng viên tham gia vào các dự án nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng thực tế.

3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Tổ chức các khóa đào tạo và chương trình nâng cao năng lực cho cộng đồng sinh viên và giảng viên trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đổi mới toàn diện giáo dục nước nhà.

4. Xây dựng Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại: Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm phòng thí nghiệm, phòng máy tính và các thiết bị công nghệ. Duy trì và nâng cấp định kỳ để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của hệ thống.

5. Hợp tác và liên kết: Xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Tạo cơ hội cho sinh viên thực tập và hợp tác nghiên cứu để áp dụng kiến thức vào thực tế.

6. Bảo mật thông tin và Quản lý dữ liệu: Đặt ưu tiên cao vào việc bảo vệ thông tin cá nhân và quản lý dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả, đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng cho việc sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy.