Tin tức - Sự kiện

Giải pháp đo lường KPIs của giảng viên giúp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nâng cao công tác quản trị đại học


17-11-2023
Hệ thống đo lường KPIs (Key Performance Indicators - Chỉ số hiệu suất công việc) của giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một phần quan trọng trong quản lý chất lượng giáo dục và đảm bảo các giảng viên đạt được các mục tiêu và chuẩn mực chất lượng. Hệ thống này được thiết kế để đo lường và đánh giá các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và công tác phục vụ cộng đồng. Dưới đây là mô tả chi tiết về hệ thống này:

1. Chỉ số đo lường giảng dạy:

 • Hiệu suất giảng dạy: Đánh giá dựa trên đánh giá của sinh viên, chất lượng tài liệu giảng dạy, sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.
 • Chỉ số tham gia của sinh viên: Đo lường sự tham gia của sinh viên trong các hoạt động học tập và thảo luận.

2. Chỉ số đo lường nghiên cứu:

 • Số lượng bài báo khoa học: Đánh giá số lượng và chất lượng bài báo mà giảng viên đã công bố trong các tạp chí uy tín.
 • Dự án nghiên cứu: Đo lường sự tham gia và quản lý dự án nghiên cứu cấp trường, cấp quốc gia hoặc quốc tế.
 • Chỉ số ảnh hưởng: Đánh giá tầm ảnh hưởng của công trình nghiên cứu, như số lần trích dẫn từ nguồn khác.

3. Chỉ số đo lường công tác phục vụ cộng đồng:

 • Số giờ tham gia các hoạt động xã hội: Đo lường thời gian giảng viên dành cho các hoạt động như tư vấn, giảng dạy ngoại khóa, và các dự án cộng đồng.
 • Đánh giá từ cộng đồng: Phản hồi từ cộng đồng về các hoạt động của giảng viên đối với xã hội.

4. Chỉ số đo lường quản lý:

 • Hiệu suất quản lý lớp học: Đo lường khả năng quản lý lớp học, giải quyết xung đột và duy trì không khí học tập tích cực.
 • Chất lượng đề thi và đánh giá: Đánh giá chất lượng đề thi và phương pháp đánh giá năng lực của sinh viên.

5. Chỉ số đo lường phát triển chuyên môn:

 • Số giờ đào tạo và tự học: Đo lường sự đầu tư của giảng viên trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy mới.
 • Tham gia hội thảo và sự kiện chuyên ngành: Đo lường sự tích cực tham gia vào cộng đồng chuyên ngành.

6. Chỉ số đo lường đối thoại và phản hồi:

 • Số lần đối thoại với sinh viên và đồng nghiệp: Đo lường khả năng tương tác và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu.

7. Chỉ số đo lường tự đánh giá và phản hồi từ cấp trên:

 • Tự đánh giá: Giảng viên tự đánh giá về mức độ đạt được mục tiêu cá nhân và chất lượng công việc của mình.
 • Phản hồi từ cấp trên: Đánh giá từ cấp trên về hiệu suất làm việc của giảng viên.

Hệ thống đo lường KPIs này không chỉ giúp đánh giá hiệu suất cá nhân mà còn tạo động lực để giảng viên không ngừng cải thiện bản thân và nâng cao chất lượng dạy và học.

 

Kiến trúc nghiệp vụ
Kiến trúc dữ liệu
Báo cáo hiệu suất công việc
Post by: TT.CNTT
17-11-2023